12 kwietnia – Dzień Pokutny

Przez Wasze pośrednictwo chcemy po raz kolejny zaprosić polską Odnowę w Duchu Świętym do podjęcia „Dnia Pokutnego”. Chodzi o modlitwę przebłagania i wynagrodzenia Bogu za grzechy oraz zaniedbania naszego narodu w różnych obszarach jego życia. W tym roku będzie to 12 kwietnia (piątek przed Niedzielą Palmową).

O potrzebie takiej modlitwy Bóg przypomina światu w różny sposób, m.in. przez przesłania w Lourdes i w Fatimie oraz przez orędzie przekazane s. Faustynie.

Proponujemy podjęcie w tym dniu:

– modlitwy przebłagalnej, np.: różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania Narodu Polskiego, Droga Krzyżowa, Litania do Krwi Chrystusa

– umartwienia, np. post o chlebie i wodzie, odmówienie sobie ulubionej potrawy, ograniczenie w przyjmowaniu pokarmów, rezygnacja z oglądania telewizji, słuchania muzyki, itp.

– uczestnictwa we Mszy świętej ofiarowanej w intencji Ojczyzny.

Zwracamy się do Was z wielką prośbą o rozpropagowanie tej duchowej inicjatywy nie tylko w Waszych grupach modlitewnych i wspólnotach, ale także w Waszych parafiach, czy w kręgach znajomych. Zaproście do niej osoby starsze, chore, samotne, aby i one mogły włączyć się w dzieło poprzez ofiarowanie swych dolegliwości i trudów. Ideą tego dnia jest, by jak największa liczba Polaków podjęła przebłaganie, które otwiera drogę dla Bożego błogosławieństwa.

Z góry dziękujemy za podjęcie współpracy oraz odpowiedzialności za duchowe wsparcie tej modlitwy!

Ks. Sławomir Płusa – Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów

Małgorzata Topolska – członek Rady Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja”