Niedziela 10 marca – Czuwanie z modlitwą wstawienniczą