Adoracja z modlitwą wstawienniczą

monstrancja

 

„Jam jest (…) ten, który jest, który był, i który ma przyjść. Wszechmogący.”

   (Ap 1:8)

 

 

 

 

 

 

Czy chcesz aby Bóg dostrzegł Ciebie w tłumie? Czy chcesz aby zobaczył Twoje problemy i choroby? Czy chcesz GO spotkać i może nawet poczuć Jego miłość?

A czy podniosłeś swój wzrok do góry? Czy pozwoliłeś swojej duszy na to spotkanie?

 

Bóg mówi :„Jam jest …” (Ap 1:8) , mówi przez Syna Jestem OJCEM , umiłowałem do końca i KOCHAM CIEBIE: ”Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3.16-17)

 

Bóg proponuje najpełniejsze możliwie życie. Jezus mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” (J 10:10).

Bóg obiecuje ugasić  wewnętrzne pragnienie, którego nic ani nikt inny nie jest w stanie zaspokoić: 

„Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” (J 6.32-35)

BÓG czeka na spotkanie z Tobą ukryty w maleńkim CHLEBIE.

 

Zapraszamy więc do ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Zatrzymaj się i przyjdź  na spotkanie z Bogiem Ojcem. Zapewniamy wspólny śpiew, modlitwę oraz obecność ŻYWEGO BOGA, brakuje tylko Ciebie.

„Przyjdź teraz jest czas by wielbić,

przyjdź teraz jest czas by serce dać.

Przyjdź taki jaki jesteś…”– zapraszamy śpiewaną przez nas pieśnią.

 

A jeśli chcesz w szczególny sposób zwrócić się do Ojca Niebieskiego przez Jezusa Chrystusa  to możemy razem z Tobą wstawiać się do Pana naszego w czasie modlitwy wstawienniczej. On sam nas zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11.28)

Niechaj Święty Duch w nas działa aby objawiła się Boża chwała.