Nasz charyzmat

  

„Trwali oni w nauce Apostołów
 i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie".
                                                        Dz 2,42

 

Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, a więc staramy się kłaść nacisk na budowanie (odnawianie) osobistej relacji z Jezusem. Jemu oddaliśmy nasze życie, On jest naszym Panem!

Skoro Odnowa w Duchu Świętym, więc otwieramy się na Ducha Świętego. Chcemy, by On nas prowadził, umacniał, rozpalał. Otwieramy się na Jego dary, charyzmaty. Chcemy nimi służyć.

Nazwa naszej wspólnoty – "Wypłyń na głębię" – jest dla nas stałym wyzwaniem, by w naszej wierze i służbie nie stać w miejscu, ale by ciągle iść za Bożym głosem.

Bardzo wiele otrzymaliśmy… I tą naszą radością kroczenia z Panem chcemy się dzielić z innymi, również z Tobą. Stąd comiesięczne spotkania modlitewne w kościele. Stąd przeprowadzone co roku w Wielkim Poście seminarium odnowy życia chrześcijańskiego, gdzie dzielimy się naszym doświadczeniem Bożej miłości i oddalającego nas od niej grzechu, gdzie zachęcamy do oddania swojego życia Jezusowi i otwarcia się na Jego Ducha. Więcej o naszych spotkaniach i inicjatywach znajdziesz tu i tu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Odnowie w Duchu Świętym i o charyzmatach? Zajrzyj tutaj.

Od pewnego czasu widzimy, że naszym szczególnym powołaniem jest modlitwa wstawiennicza. Wielu z nas pragnie w ten sposób służyć. Więcej o modlitwie wstawienniczej znajdziesz tutaj.

Są wśród nas osoby obdarzone szczególnym talentem artystycznym i organizacyjnym. Ujawnia się to szczególnie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy to powierza się nam przygotowanie ostatniego ołtarza…

            Ołtarz w 2009 rokuOłtarz w 2010

Ołtarz w 2009 roku…                                          …oraz w 2010