Najbliższe spotkanie wspólnoty: 26 września o godz. 18:40

(po Mszy Św. wieczornej) –

rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele

I poniedziałek miesiąca:

 • 19:00 – Msza Św. z Adoracją oraz indywidualnym błogosławieństwem w intencji rodzin naszej parafii
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej

II poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • rozważanie Słowa Bożego, wysłuchanie konferencji – salki przy probostwie

III poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • dzielenie się w grupach – salki przy probostwie

IV poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie modlitewne w kościele
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej

04.04. – Rekolekcje parafialne – brak spotkania

11.04. – Wielki Tydzień – brak spotkania

18.04. – Wielkanoc – brak spotkania

25.04. – spotkanie w salce (18:30)

02.05. – brak spotkania

09.05. – Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie (19:00)

16.05. – spotkanie w salce (18:30)

20-21.05. – Kongres Odnowy – Częstochowa

23.05. – spotkanie w salce (18:30)

30.05. – spotkanie w salce (18:30)

04.06. – czuwanie przez Uroczystością Zesłania Ducha Św.

Temat miesiąca: Eucharystia

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Grzegorza Strządały:

 1. Jak często uczestniczysz w Eucharystii?
 2. Czy dziękujesz? Komu? Jak to wpływa na Twoje życie?
 3. Czy czerpiesz nadzieję z Obecności Pana? Czy błogosławisz, a więc udzielasz Pana bliźnim?
 4. Jak, twoim zdaniem, Pan Bóg zadziałał, byś wybrał/a Jego plan na Twoje życie? Czy w ogóle pozwalasz na wypełnianie się Bożego planu?
 5. Czy twój wyraz miłości to dawanie siebie innym, Dawanie siebie Bogu?
 6. Komu ostatnio opowiedziałem o Jezusie Obecnym?
 7. Jak wspólne przeżywanie Eucharystii buduje wspólnotę formacyjną, której jesteś częścią?
 8. Czy jesteś dumny/a z faktu, że Jezus namacalnie jest Obecny w tobie przez Eucharystię?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Mk 14, 22 – 25

Mt 26, 26 – 30

Łk 22, 14 – 20

1 Kor 11, 23 – 26

Temat miesiąca: Świętość Boga. 

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Piotra Maślanki:

 1. Jakie towarzyszą ci uczucia, kiedy uświadamiasz sobie, że Bóg jest Świętym Bogiem?
 2. Czy wobec świętości Boga odczuwasz bojaźń?
 3. Czy cenisz sobie świętą liturgię, która celebrowana jest w twoim kościele parafialnym?
 4. Czy odczuwasz potrzebę godnej celebracji liturgii, nabożeństw, spotkań modlitewnych itp.?
 5. Czy w czasie liturgii doświadczasz świętości Boga?
 6. Jaki jest twój stosunek do przepisów liturgicznych, które daje ci Matka Kościół?
 7. Czy w twoim życiu duchowym znajdujesz czas na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy?
 8. Czy cenisz sobie i potrzebujesz przestrzeni sacrum w twoim życiu?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Iz 33, 1-6

Ps 33, 2

Ps 71, 22

Łk 1, 35

Mt 1, 18

Mk 1, 24

Mk 3, 11

J 6, 69

J 17, 19

Grudzień 2021
Temat miesiąca: Fałszywe obrazy Boga.


Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Szymona Czauderny:
1. Jaki obraz Boga w sobie nosisz?
2. Jaki jest „twój” Bóg? Rozmawiasz z Bogiem czy bożkiem?
3. Kiedy się modlisz, to Kogo masz przed oczami?
4. Czy twój własny obraz Boga, który utworzyłeś/aś przez lata jest prawdziwy?
5. Twój obraz Boga bardziej cię blokuje czy otwiera na relację z Nim?
6. Czy wierzysz, że Bóg cię kocha?
7. Może bardziej obawiasz się Boga, uważasz Go za zagrożenie dla ciebie, niż traktujesz
jako Tego, który jest Miłością i daje miłość?
8. Myślisz, że masz prawdziwy obraz Boga w sobie, którego kochasz, czy fałszywy,
którego nie da się pokochać?
9. Czy wierzysz w to, że Bóg jest miłośnikiem wolności?

NAJBARDZIEJ RANIĄCE OBRAZY BOGA

2. Bóg jako zegarmistrz
• Wszystko hula, ale jestem zdany na siebie
• Bóg siedzi wysoko, nie miesza się i jak mam problem to muszę rozwiązać go sam

3. Bóg SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
• Wypadek, sesja, poważna choroba – wtedy przypominam sobie o Bogu.
• Poza ekstremalnymi chwilami życia zostawiam Boga

4. Bóg święty Mikołaj
• Napisze Mu cudny, piękny list, a On mi odeśle konkret

5. Bóg sadystyczny chirurg
• Ten, który przychodzi, by leczyć choroby. Jak leczy, to musi boleć. Najpierw
przeczołga, a później może uzdrowi.
• To nie prawda! Bóg jest delikatny!

6. Bóg jako wredna teściowa

• Przy teściowej jesteś spięty, podpatrywany, oceniany, kontrolowany.
• Często atmosfera tak słodka, tak nieszczera, że nie chcesz do mamusi szybko
powrócić.
• To schemat przerzucany na Boga.