Zawiłości miłości

EmausRekolekcje dla małżeństw w Koniakowie

24-26 marca 2017
Prowadzą Magdalena i Wiesław Grabowscy
 „Oblicza miłości” Rodzaje miłości, Trójczynnikowa koncepcja miłości wg dr Sternberga, Dynamika poszczególnych czynników, Możliwe fazy związku, Siedem form miłości
Przyjaźń  Dziesięć filarów przyjaźni, Podobny światopogląd i system wartości, Akceptacja odmienności, Szacunek, Docenianie się, Towarzyszenie, Zgoda na własną przestrzeń, Towarzyszenie w trudnościach, Porozumiewanie się, Rozwiązywanie konfliktów, Przebaczanie
Namiętność Relacja seksualna w małżeństwie według Bożego spojrzenia na seks, Różnice między kobietami i mężczyznami w przeżywaniu seksualności.
Oddanie Omówienie cech miłości typu Agape na podstawie 1Kor13, Zachęta do kochania taką miłością w oparciu o moc Bożą (Kerygmat), Języki miłości.
 Zapisy na stronie http://emauskoniakow.pl/