Duchowe oddychanie

1. W czasie ostatniego spotkania (8 maja) mówiliśmy o „oddychaniu duchowym”. Co to jest?

 • W czasie normalnego oddychania robimy na przemian wydechy i wdechy. W czasie wydechu wyrzucamy trujący dwutlenek węgla, a w czasie wdechu napełniamy się ożywczym tlenem.
 • W czasie „oddychania duchowego” należy najpierw zrobić „duchowy wydech”, czyli odrzucić zło, wyrzec się grzechu, prosić Boga o przebaczenie.
 • Potem robimy „duchowy wdech” – napełniamy się Duchem świętym, otwieramy się na Boga, na Jego łaski.
 • Oddychamy często, praktycznie cały czas. Podobnie ma wyglądać nasze „duchowe oddychanie”. Nie czekajmy tygodniami na wyznanie Bogu naszych grzechów! Zróbmy to od razu! Bóg wybacza nam! Oczywiście w przypadku grzechu ciężkiego należy pójść w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi, ale Boga możemy od razu prosić o przebaczenie. Nie duśmy się, tylko zróbmy „duchowy wydech” i wyrzućmy z siebie grzech, zło. I od razu też zaczerpnijmy ożywczego tlenu, zróbmy „duchowy wdech” i otwierajmy się na Boże prowadzenie, na Jego Słowo, na Jego Ducha.
 • Często naszym problemem nie jest grzech, ale przyzwyczajenie się do grzechu, życie z nim… Dlatego „oddychajmy duchowo” jak najczęściej, co najmniej kilka razy dziennie!

2. Zadanie domowe

Przeczytaj w ciągu tygodnia wszystkie poniższe fragmenty. Jednym z nich podziel się w czasie najbliższego spotkania w małych grupach, szczególnie jak rozumiesz ten fragment pod kątem „oddychania duchowego”.

 1. Rz 7, 14-25
 2. Rz 8, 1-15
 3. Łk 5, 17-26
 4. J 8, 34-36
 5. Rz 6, 7-18
 6. Ef 2, 1-10
 7. 1 P 1, 5-11

3. Pytania do dzielenia się w czasie następnego spotkania w poniedziałek 15 maja

 1. Podzielić się wybranym fragmentem. Jak go rozumiem, szczególnie pod kątem „oddychania duchowego”?
 2. Czy stosuję praktykę „oddychania duchowego”? Podzielić się swoimi odczuciami.
 3. Czym chcielibyśmy się podzielić (temat dowolny)?
 4. Jak przeżyliśmy Święta Wielkiej Nocy? Co mnie szczególnie poruszyło?