Świadectwo z „Rzeszowskiego Wieczoru Uwielbieniowego”, który odbywa się raz w miesiącu.

Zapraszam do posłuchania również innych. Są dostępne na YouTube – AR