Adoracja z modlitwą wstawienniczą

Uwaga! Spotkanie modlitewne (z modlitwą wstawienniczą), które pierwotnie było planowane na 8 stycznia, zostało przeniesione na termin późniejszy.