Najbliższe plany…

Poniedziałek 7 grudnia, godz. 19:00 – wspólnotowa Msza święta wraz z adoracją (w kościele).

Niedziela 13 grudnia, godz. 17:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą wstawienniczą (w kościele).

Poniedziałek 14 grudnia, godz. 19:30 – formacja wstawienników (w salce).