Zaproszenie

„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.”

1 J 5,4

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.”

Rz 10:17

Witam Was moi drodzy!

Kończą się wakacje. Zapraszam na spotkanie modlitewne w dniu 7 września 2015 r. o godzinie 19:00 w salce przy kościele. Pan pragnie swoim słowem oświecać, prowadzić i wspierać całe nasze życie we wszystkich okolicznościach.

Błogosławionego dnia!

Ania