Adoracja i najbliższe spotkanie

W niedzielę 12 kwietnia zapraszamy po wieczornej Mszy Świętej (która rozpoczyna się o 16:00) na adorację Najświętszego Sakramentu i później modlitwę wstawienniczą.

Najbliższe spotkanie wspólnoty w poniedziałek 13 kwietnia w salce.