Wezwij Prezydenta do działania!

21 czerwca 2013 r., w Sejmie 229 posłów z PO, SLD, i Ruchu Palikota głosuje za skierowaniem do pracy w komisjach sejmowych projektu ustawy wprowadzającego zakaz dyskryminacji ze względu na tzw. „tożsamość płciową” i „ekspresją płciową”, definiującego jako przejaw zakazanej dyskryminacji tzw. „molestowanie”, czyli stwarzanie „wrogiej” lub „uwłaczającej atmosfery” wobec osób manifestujących swą „orientację seksualną”, „tożsamość” lub „ekspresję płciową”. 

Trzy miesiące potem, 12 września 2013 r., sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do tego projektu. 

Jak ma zatem już niebawem wyglądać Polska według naszych parlamentarzystów?

Dowiesz się o tym na stronie Fundacji Mamy i Taty. Tutaj też będziesz mógł podpisać się pod listem do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który posiada wystarczające narzędzia polityczne i prawne, by powstrzymać podobne inicjatywy, zanim staną się groźne.