Rekolekcje w Hałcnowie, cd.

Tematyka letnich rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji jest już znana. Szczegóły znajdziesz tutaj.