Podsumowanie trzeciego dnia Seminarium

Na blogu „Zebrzydowice i okolica – z życia parafii” ukazał się kolejny artykuł dotyczący prowadzonego przez nas Seminarium. Pan Zbyszek Brzezina bardzo dokładnie omówił wszystkie poruszone na spotkaniu 11 marca tematy. Dzień ten poświęcony był uzdrowieniu i temu wszystkiemu, co nie pozwala nam w pełni otwierać się na Boże działanie. Zapraszam do lektury! Artykuł znajdziesz tutaj.