S E M I N A R I U M

Już za tydzień startuje SEMINARIUM!

Szczegóły tutaj oraz… w dzisiejszym wydaniu Gościa Niedzielnego! Zaproszenie znalazło się na pierwszej stronie dodatku diecezjalnego.

Strona z Gościa Niedzielnego