Najbliższe spotkanie: 23 stycznia godz. 18:35,

po Mszy Św. wieczornej – rozpoczynamy wspólną modlitwą w kościele,

później dzielenie oraz rozważanie Słowa

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/1-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-powo%C5%82anie-do-wsp%C3%B3lnoty-co-ja-wnosz%C4%99-do-wsp%C3%B3lnoty-ks-krzysztof-krza_Z8RJ1WSAIbBS5Tx.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Czy jesteś we wspólnocie z Bogiem Ojcem?
 • Jak wygląda Twoja relacja z Bogiem Ojcem?
 • Czy Twoje słowa dają nadzieję, zachęcają do dobra i podnoszą, czy przygniatają, wpychają w narzekanie i złorzeczenie?
 • Czy Twoje czyny są darem miłości, pomocą, pocieszeniem, czy wskazują na dobroć Boga Ojca?
 • Czy jesteś we wspólnocie z Jezusem Chrystusem?
 • Zastanów się, jakie fragmenty Jego nauczania pomijasz, bo ich nie rozumiesz i nie szukasz wyjaśnienia, bo brak Ci wiary?
 • Co dziś usłyszałeś od Jezusa? Czy odpowiadasz na to, co usłyszałeś?Czy prosisz Ducha Świętego, aby zjednoczył cię z Panem?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

J 14,18.20.23

2 Kor 6,16b-18

J 17,3-6

Mt 16,24–25

Mt 10,34–39

Mt 7,21–23

Rz 8,5–9

J 14,23–26

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/0-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-wprowadzenie-w-seminarium_Mk5fA3aZuFrE164.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Czym jest Kościół?
 • Jaki mam obraz Kościoła?
 • Dlaczego Kościół jest miejscem naszego zbawienia?
 • Co to znaczy, że Bóg jest obecny w Kościele?
 • W jaki sposób każdy z nas decyduje o zjednoczeniu się z Bogiem?
 • Kiedy stajemy się zdolni do budowania nowych, świętych relacji z innymi ludźmi?
 • Jak odkryć prawdę o Kościele?
 • Skąd biorą się nasze błędne wyobrażenia?
 • Jak poznać Kościół i znaleźć swoje miejsce w nim?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

1 Kor 2,7-16

J 15,1-17

Ef 1,3-6

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Marcina Hałasa:

 1. Czy zdajesz sobie sprawę z wartości modlitwy wstawienniczej?
 2. Czy modlitwa wstawiennicza to bliski ci temat? Czy sama modlitwa jest ci bliska?
 3. Jak odbierasz treść punktów z Katechizmu Kościoła Katolickiego?
 4. Co nowego odkryłeś/aś w temacie modlitwy wstawienniczej?
 5. Czy Twoja wspólnota jest prawdziwą „szkołą modlitwy”?
 6. Czy Twoje spotkanie z Jezusem to również: dziękczynienie, uwielbienie, adoracja (także w ciszy), kontemplacja, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe rozkochanie serca w Panu Bogu?
 7. Gdy podejmujesz się modlitwy jako wstawiennik, czy zawsze zależy ci na dobru Kościoła i budowaniu wspólnoty Kościoła?
 8. Czy znasz swoje problemy, by skutecznie z nimi uporać w świetle Bożej mocy Miłości?
 9. Czy jesteś człowiekiem pokornym?
 10.  Czy żyjesz osobistą modlitwą, życiem sakramentalnym, w jedności ze wspólnotą?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Jk 5,16

Mk 11, 24

Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty „przyczynia się za nami w błaganiach… przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27). KKK 2634

Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo
chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, „niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło. KKK 2635

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: „za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2, 1-2), za tych, którzy prześladują, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię. KKK 2636

I poniedziałek miesiąca:

 • 19:00 – Msza Św. z Adoracją oraz indywidualnym błogosławieństwem w intencji rodzin naszej parafii
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej

II poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • rozważanie Słowa Bożego, wysłuchanie konferencji – salki przy probostwie

III poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • dzielenie się w grupach – salki przy probostwie

IV poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie modlitewne w kościele
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej

04.04. – Rekolekcje parafialne – brak spotkania

11.04. – Wielki Tydzień – brak spotkania

18.04. – Wielkanoc – brak spotkania

25.04. – spotkanie w salce (18:30)

02.05. – brak spotkania

09.05. – Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie (19:00)

16.05. – spotkanie w salce (18:30)

20-21.05. – Kongres Odnowy – Częstochowa

23.05. – spotkanie w salce (18:30)

30.05. – spotkanie w salce (18:30)

04.06. – czuwanie przez Uroczystością Zesłania Ducha Św.

Temat miesiąca: Eucharystia

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Grzegorza Strządały:

 1. Jak często uczestniczysz w Eucharystii?
 2. Czy dziękujesz? Komu? Jak to wpływa na Twoje życie?
 3. Czy czerpiesz nadzieję z Obecności Pana? Czy błogosławisz, a więc udzielasz Pana bliźnim?
 4. Jak, twoim zdaniem, Pan Bóg zadziałał, byś wybrał/a Jego plan na Twoje życie? Czy w ogóle pozwalasz na wypełnianie się Bożego planu?
 5. Czy twój wyraz miłości to dawanie siebie innym, Dawanie siebie Bogu?
 6. Komu ostatnio opowiedziałem o Jezusie Obecnym?
 7. Jak wspólne przeżywanie Eucharystii buduje wspólnotę formacyjną, której jesteś częścią?
 8. Czy jesteś dumny/a z faktu, że Jezus namacalnie jest Obecny w tobie przez Eucharystię?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Mk 14, 22 – 25

Mt 26, 26 – 30

Łk 22, 14 – 20

1 Kor 11, 23 – 26