Zapraszam Wszystkich na Dzień Skupienia w sobotę 29 kwietnia br do Górek Wielkich.

Temat Dnia Skupienia: „Obudzić charyzmaty”

Program:

14:00 – 15:00 – zawiązanie wspólnoty, Adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa uwielbienia

15:00 – 16:00 – Msza Święta

16:00 – 17:15 – Konferencja „Obudzić charyzmaty”

17:15 – 17:45 – Przerwa (kawa, herbata, ciasto)

17:45 – 19:00 – Modlitwa w oparciu o Słowo: Sf 3, 9-20

Dzisiaj odbyło się spotkanie Rady – otworzyliśmy Słowo z Księgi Sofoniasza 3, 9-20. Proszę zapoznajcie się z Nim. 

Spotkajmy się razem – Zapraszam serdecznie

Pozdrawiam 

Ola 

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/2-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-dar-wsp%C3%B3lnoty-dla-mnie-co-daje-mi-wsp%C3%B3lnota-ks-artur-potrapeluk_TrZGNQ2P3uHG5Ch.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Jak korzystasz z tego daru jakim jest wspólnota?
 • Jaka jest Twoja osobista odpowiedź na Boże objawienie?
 • Jakie Boże dary przekazuje Ci wspólnota?
 • Jakie prawdy przekazuje Ci wspólnota?
 • Czy odkrywasz do jakiej misji Duch Święty przygotowuje Cię we wspólnocie
 • Jakie umiejętności i nawyki potrzebujesz sobie utrwalić, aby wzrastać i rozwijać się duchowo?
 • Czy wiara prowadzi Cię do nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi?
 • Czy w Twoim sercu rodzi się więź miłości, wspólnota z Chrystusem i ludźmi wierzącymi?
 • Czy modlisz się o trwanie w Duchu Świętym i o wszelkie łaski potrzebne Twoim siostrom i braciom ze wspólnoty?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Hbr 12,22–24

J 8,31–32

J 17,3

1 P 1,24–2,2

2 Tym 3,14–17

Ef 1,17

Jk 1,22–25

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/1-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-powo%C5%82anie-do-wsp%C3%B3lnoty-co-ja-wnosz%C4%99-do-wsp%C3%B3lnoty-ks-krzysztof-krza_Z8RJ1WSAIbBS5Tx.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Co Ty wnosisz do wspólnoty?
 • Czy Twoje trwanie we wspólnocie z Bogiem przynosi już słodkie owoce Ducha?
 • Czy myślisz o swojej wspólnocie „my”, którzy jesteśmy „jednym ciałem”?
 • Czy modlisz się za innych, tak jak za siebie?
 • Czy z miłością służysz tym niewielkim darem, który odkryłeś w sobie?
 • Co jest Twoim darem dla wspólnoty?
 • Czy czynisz dobro, które Bóg z góry przygotował, abyś je pełnił?
 • Czy modlisz się o rozpoznanie swojego miejsca we wspólnocie, aby przyczyniać się do jej rozwoju?
 • Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:
 • Czy angażujesz się w posługę diakonii, do której zaprosił Cię lider lub pasterz wspólnoty?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

1 Kor 12,12–21. 24b–27

1 Kor 12,1.4–7.11

Ga 5,22–26

J 15,16–20.26–27

1 Kor 13,1–4

Czwartek (18.05.2023r.)
14:30 – zawiązanie wspólnoty, rozpoczęcie Kongresu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa
15:30 – konferencja: ,,Czas duchowego przebudzenia, wstańcie chodźmy!” – Jude Antoine
17:00 – przerwa
17:30 – konferencja: ,,Kapłan we wspólnocie i ze wspólnotą”
– ks. Jacek Olczyk SJ, Mocni w Duchu
18:15 – modlitwa za pasterzy wspólnot
18:30 – kolacja
19:30 – Eucharystia – homilia bp Andrzej Przybylski
21:00 – Apel Jasnogórski


Piątek (19.05.2023)
9:00 – uwielbienie
9:30 – konferencja: ,,Nie możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20)
– ks. Andrzej Grefkowicz
10:15 – modlitwa
10:45 – przerwa
11:15 – warsztat świadectw
12.00 – Eucharystia – homilia Abp Józef Górzyński
13:30 – obiad
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – ,,Małe wspólnoty pełne Ducha”
– Alicia i Lavinia Antoine
16:45 – Modlitwa za Liderów i Animatorów
17:00 – 17:45 – Komisja teologiczna – ks. Mirosław Cholewa
17:45 – ogłoszenia
18:00 – kolacja
19:00 – Wieczór chwały – Mocni w Duchu
21:00 – Apel Jasnogórski


Sobota (20.05.2023)
9:30 – zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
10:00 – konferencja: ,,Pełni Ducha wczoraj i dziś”
– ks. Artur Potrapeluk
10:30 – konferencja: Jude Antoine
12:00 – Eucharystia – homilia Abp Adrian Galbas
13:30 – obiad
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – 16:45 – konferencja: Jude Antoine wraz z rodziną
16:45 – modlitwa o wylanie Ducha Świętego

Najbliższe spotkanie: 23 stycznia godz. 18:35,

po Mszy Św. wieczornej – rozpoczynamy wspólną modlitwą w kościele,

później dzielenie oraz rozważanie Słowa

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/1-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-powo%C5%82anie-do-wsp%C3%B3lnoty-co-ja-wnosz%C4%99-do-wsp%C3%B3lnoty-ks-krzysztof-krza_Z8RJ1WSAIbBS5Tx.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Czy jesteś we wspólnocie z Bogiem Ojcem?
 • Jak wygląda Twoja relacja z Bogiem Ojcem?
 • Czy Twoje słowa dają nadzieję, zachęcają do dobra i podnoszą, czy przygniatają, wpychają w narzekanie i złorzeczenie?
 • Czy Twoje czyny są darem miłości, pomocą, pocieszeniem, czy wskazują na dobroć Boga Ojca?
 • Czy jesteś we wspólnocie z Jezusem Chrystusem?
 • Zastanów się, jakie fragmenty Jego nauczania pomijasz, bo ich nie rozumiesz i nie szukasz wyjaśnienia, bo brak Ci wiary?
 • Co dziś usłyszałeś od Jezusa? Czy odpowiadasz na to, co usłyszałeś?Czy prosisz Ducha Świętego, aby zjednoczył cię z Panem?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

J 14,18.20.23

2 Kor 6,16b-18

J 17,3-6

Mt 16,24–25

Mt 10,34–39

Mt 7,21–23

Rz 8,5–9

J 14,23–26

Link do konferencji:

https://agappe.tv/watch/0-seminarium-o-wsp%C3%B3lnocie-wprowadzenie-w-seminarium_Mk5fA3aZuFrE164.html

Proponowane treści do rozważenia po wysłuchaniu konferencji:

 • Czym jest Kościół?
 • Jaki mam obraz Kościoła?
 • Dlaczego Kościół jest miejscem naszego zbawienia?
 • Co to znaczy, że Bóg jest obecny w Kościele?
 • W jaki sposób każdy z nas decyduje o zjednoczeniu się z Bogiem?
 • Kiedy stajemy się zdolni do budowania nowych, świętych relacji z innymi ludźmi?
 • Jak odkryć prawdę o Kościele?
 • Skąd biorą się nasze błędne wyobrażenia?
 • Jak poznać Kościół i znaleźć swoje miejsce w nim?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

1 Kor 2,7-16

J 15,1-17

Ef 1,3-6

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Marcina Hałasa:

 1. Czy zdajesz sobie sprawę z wartości modlitwy wstawienniczej?
 2. Czy modlitwa wstawiennicza to bliski ci temat? Czy sama modlitwa jest ci bliska?
 3. Jak odbierasz treść punktów z Katechizmu Kościoła Katolickiego?
 4. Co nowego odkryłeś/aś w temacie modlitwy wstawienniczej?
 5. Czy Twoja wspólnota jest prawdziwą „szkołą modlitwy”?
 6. Czy Twoje spotkanie z Jezusem to również: dziękczynienie, uwielbienie, adoracja (także w ciszy), kontemplacja, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe rozkochanie serca w Panu Bogu?
 7. Gdy podejmujesz się modlitwy jako wstawiennik, czy zawsze zależy ci na dobru Kościoła i budowaniu wspólnoty Kościoła?
 8. Czy znasz swoje problemy, by skutecznie z nimi uporać w świetle Bożej mocy Miłości?
 9. Czy jesteś człowiekiem pokornym?
 10.  Czy żyjesz osobistą modlitwą, życiem sakramentalnym, w jedności ze wspólnotą?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Jk 5,16

Mk 11, 24

Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty „przyczynia się za nami w błaganiach… przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27). KKK 2634

Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo
chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, „niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło. KKK 2635

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: „za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2, 1-2), za tych, którzy prześladują, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię. KKK 2636

I poniedziałek miesiąca:

 • 19:00 – Msza Św. z Adoracją oraz indywidualnym błogosławieństwem w intencji rodzin naszej parafii
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej

II poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • rozważanie Słowa Bożego, wysłuchanie konferencji – salki przy probostwie

III poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w kościele
 • dzielenie się w grupach – salki przy probostwie

IV poniedziałek miesiąca

 • 18:40 (po Mszy Św. wieczornej) – spotkanie modlitewne w kościele
 • możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej