FORMACJA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DLA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Temat miesiąca: Eucharystia

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Grzegorza Strządały:

  1. Jak często uczestniczysz w Eucharystii?
  2. Czy dziękujesz? Komu? Jak to wpływa na Twoje życie?
  3. Czy czerpiesz nadzieję z Obecności Pana? Czy błogosławisz, a więc udzielasz Pana bliźnim?
  4. Jak, twoim zdaniem, Pan Bóg zadziałał, byś wybrał/a Jego plan na Twoje życie? Czy w ogóle pozwalasz na wypełnianie się Bożego planu?
  5. Czy twój wyraz miłości to dawanie siebie innym, Dawanie siebie Bogu?
  6. Komu ostatnio opowiedziałem o Jezusie Obecnym?
  7. Jak wspólne przeżywanie Eucharystii buduje wspólnotę formacyjną, której jesteś częścią?
  8. Czy jesteś dumny/a z faktu, że Jezus namacalnie jest Obecny w tobie przez Eucharystię?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Mk 14, 22 – 25

Mt 26, 26 – 30

Łk 22, 14 – 20

1 Kor 11, 23 – 26