FORMACJA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DLA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Temat miesiąca: Świętość Boga. 

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Piotra Maślanki:

  1. Jakie towarzyszą ci uczucia, kiedy uświadamiasz sobie, że Bóg jest Świętym Bogiem?
  2. Czy wobec świętości Boga odczuwasz bojaźń?
  3. Czy cenisz sobie świętą liturgię, która celebrowana jest w twoim kościele parafialnym?
  4. Czy odczuwasz potrzebę godnej celebracji liturgii, nabożeństw, spotkań modlitewnych itp.?
  5. Czy w czasie liturgii doświadczasz świętości Boga?
  6. Jaki jest twój stosunek do przepisów liturgicznych, które daje ci Matka Kościół?
  7. Czy w twoim życiu duchowym znajdujesz czas na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy?
  8. Czy cenisz sobie i potrzebujesz przestrzeni sacrum w twoim życiu?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

Iz 33, 1-6

Ps 33, 2

Ps 71, 22

Łk 1, 35

Mt 1, 18

Mk 1, 24

Mk 3, 11

J 6, 69

J 17, 19