Formacja dla wspólnot Odnowy w naszej diecezji – cz.2

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji:
1) Czym według Ciebie jest grzech?
2) Jak rozumiesz, że żyjesz w Bożym planie zbawienia?
3) Czy czujesz się dzieckiem Boga?
4) Czy żyjesz jak dziedzic Królestwa?
5) Czy przynosisz jako dziedzic pokój, radość?
6) Jaka jest Twoja reakcja na grzech?
7) Czy pomniejszasz grzech? Jeśli tak, to dlaczego?
8) Czy nie wyolbrzymiasz grzechu? Jeśli tak, to dlaczego?
9) Czy stajesz w prawdzie przed samym sobą?
10) Czy masz świadomość, że grzech niszczy Twoją relację z Panem Bogiem?

Fragmenty z Pisma Świętego do wykorzystania

  • Rdz 3,1-15;
  • Rz 5,12-21
  • Ps 32
  • Ps 90,7-17
  • Iz 43,18-28
  • J 5,1-18