Propozycja programu formacji dla wspólnot Odnowy w naszej diecezji

FORMACJA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DLA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ W TEMACIE FAŁSZYWYCH I PRAWDZIWYCH OBRAZÓW BOGA
(DO STYCZNIA 2022)

PAŹDZIERNIK 2021
TEMAT GŁÓWNY: OBRAZ BOGA – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Proponowane treści do rozważenia po obejrzeniu konferencji ks. Romana:
Gdzie w Twoim życiu brakuje Ci Miłości Bożej?
Jakiej Miłości poddajesz się w swoim życiu?
Czy czujesz się kochany/a przez Boga?
Jaki jest Twój obraz Boga, który jest Miłością?
Czy wiesz, że nie musisz niczym sobie zasłużyć na
Bożą Miłość? Miłość nie wynika z zasług, jest bezinteresowna.
Czy wymagasz od siebie ciągłego wzrostu i rozwoju?
Czy wierzysz w to, że z Bogiem możesz osiągnąć wiele?
Jak rozwijasz swoje talenty?
Czy dajesz sobie prawo do przeżywania bólu?
Czy dajesz się wychowywać Bogu w Jego mądrej Miłości?
Czy słyszysz w swoim sercu głos Bożej Miłości?
Jak często spotykasz się z Bogiem na osobistej Adoracji?
Czy przyjmujesz, otwierasz się i wierzysz w tę Miłość?