Nowy zespół redakcyjny Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym

Od wielu lat bogactwem grup Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym są nasze Zeszyty formacyjne. Znamy je wszyscy jako wspaniałe źródło formacji i informacji o życiu naszych wspólnot modlitewnych. Przez ostatnie lata dzieło to spoczywa na barkach tylko jednej osoby, dlatego pragniemy zaprosić do współpracy szersze grono członków grup Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski. Zależy nam szczególnie na znalezieniu osób, które byłyby chętne i miałyby potrzebną wiedzę, aby współtworzyć ten periodyk. Uważamy, że stworzenie zespołu redakcyjnego pomogłoby naszym Zeszytom jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła, poszerzyłoby tematykę.

         Na pewno macie w swoim otoczeniu zarówno kapłanów, jak
i świeckich, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem mogliby ubogacić nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę, że za pracę należy się zapłata.

       Prócz tak zwanych fachowców, każde czasopismo potrzebuje możliwie szerokiego grona współpracowników, dzięki którym mogłoby stać się miejscem odkrywania bogactwa grup z różnych części Polski, pozwoliłoby wypowiedzieć się osobom, które po latach formacji mają głęboką wiedzę i doświadczenie.

         Porozmawiajcie o tym w swoich wspólnotach, przypomnijcie sobie czas formacji kiedy dostępne były tylko Zeszyty Odnowy i postarajcie się znaleźć konkretne osoby, które pomogłyby współtworzyć kolejne numery. Oczekujemy od takiej osoby np. napisania artykułu na zadany temat, opisania wydarzenia organizowanego przez diecezję czy wspólnotę, podzielenia się świadectwem itd…

         Zachęcamy Was również nieustannie – zwłaszcza w obecnym trudnym czasie, gdy spotkania modlitewne w wielu parafiach są zawieszone, diecezjalne dzieła formacyjne i wydarzenia ewangelizacyjne również nie mogą normalnie funkcjonować – do nabywania (prenumerowania Zeszytów) i w ten sposób nie tylko wspierania tego naszego wspólnego dobra, ale jeszcze bardziej umożliwiania członkom naszych wspólnot formowania się w codzienności i wzrastania w Wierze, Nadziei i Miłości…

Z pamięcią w modlitwie, 

Ks. Artur Potrapeluk  – Przewodniczący KZK

Jerzy Malisiewicz – Zastępca Przewodniczącego KZK

oraz Rada KZK w składzie:

Maria Borkowska

ks. Andrzej Drapała

 Joanna Ekstowicz

Andrzej Głuchowski

ks. Łukasz Turek