Diecezjalne czuwanie w Hałcnowie – 27 kwiecień

Wyrażam radość za gotowość włączenia się Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w kwietniowe czuwanie w Hałcnowie.  Serdecznie zapraszam księży i osoby świeckie zaangażowane w Odnowę w Duchu Świętym do Hałcnowa! W kwietniu będziemy modlić się „O dary Ducha Świętego dla księży biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych świeckich naszej diecezji”.


Czuwanie odbędzie się w piątek 27 kwietnia
Plan czuwania wygląda następująco:

18.00 – Uroczyste odsłonięcie Cudownej Piety Hałcnowskiej

Droga Krzyżowa wokół kościoła

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa

20.00 – Msza św. koncelebrowana z kazaniem

21.00 – Apel Jasnogórski

                 Zasłonięcie Figury Matki Bożej Bolesnej

 

Bardzo proszę Księże Romanie o przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie kazania.

 

Bardzo proszę o włączenie się poszczególnych osób lub grup w modlitwę w następującym zakresie:

– Droga Krzyżowa wokół kościoła, /rozważania/

– Modlitwa różańcowa – jedna część, przed każdą dziesiątką krótkie rozważanie,

– Msza św.: czytanie, psalm responsoryjny /śpiew/, modlitwa wiernych

 

Intencja  czuwania:

„O dary Ducha Świętego dla księży biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych świeckich naszej diecezji”.

 

                                                                         Ks. Piotr Konieczny