Projekt planu Seminarium – ŚWIĘTOSZÓWKA

14.02.2018  (Popielec) - Tydzień 1
Wprowadzenie i wyjaśnienie co to jest Seminarium Odnowy w Duchu Św.
katecheza: "Sens Życia"
podział na grupy,
zapisanie uczestników, danych kontaktowych: telefon, adres e-mail
rozdać cytaty z Pisma Św. z 1 tygodnia

22.02.2018 (czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu) - Tydzień 2
dzielenie w grupach
katecheza: "Miłość Boga"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 2 tygodnia

01.03.2018 (czwartek 2 tygodnia Wielkiego Postu) – Tydzień 3
dzielenie w grupach
katecheza: "Jezus jedynym Zbawicielem człowieka"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 3 tygodnia

08.03.2018 (czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu) – Tydzień 4
dzielenie w grupach
katecheza: "Jezus Panem i Bratem"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 4 tygodnia

15.03.2018 (czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu) – Tydzień 5
(dzielenie w grupach? - w zależności od liczebności Seminarzystów)
Nabożeństwo przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela
katecheza: "Nawrócenie - uzdrowieniem człowieka"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 5 tygodnia

22.03.2018 (czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu) – Tydzień 6
dzielenie w grupach
Nabożeństwo - modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
katecheza: "Duch Święty i Jego działanie w nas"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 6 tygodnia 

28.03.2018 (Wielka Środa) – Tydzień 7
dzielenie w grupach
katecheza: "Odrodzenie w Duchu Świętym"
rozdać cytaty z Pisma Św. z 7 tygodnia

05.04.2018 (Czwartek w Oktawie Wielkanocy) (lub 07.04 – sobota)
Modlitwa o "wylanie" Ducha Św.
rozdać cytaty z Pisma Św. z 8 tygodnia (o Kościele)

12.04.2018 (Czwartek 2 tygodnia Okresu Wielkanocnego) - Tydzień 8
dzielenie w grupach przeżytymi Słowami (na podst. rozdanych cytatów z Pisma Św.) i przeżyciem "Chrztu w Duchu Świętym"
katecheza "Kościół miejscem narodzin, życia i służby chrześcijanina"
Zakończenie i zaproszenie do udziału w życiu wspólnoty, „agapa”?

W sumie od 14.02.2018 począwszy, będzie 9 spotkań i 10 tygodni rozważań Słowa Bożego.