Spotkanie – 19.06.2017

  • Ja jestem Waszym Panem i Królem, Ja Was tak bardzo umiłowałem, nie lękajcie się, bo Ja jestem z Wami.
  • Stoję tu i kładę na Was swoją dłoń i namaszczam Was Moim Duchem, abyście trwali, owoc przynosili i aby był obfity, obfity w miłość, bo Ja jestem miłością,
  • Jesteście w mojej obecności, oddychajcie Moim Duchem, pragnijcie Mnie gorąco, jak Ja pragnę Was, przenikam, uzdalniam Was, abyście szli i owoc przynosili,
  • Przyjmijcie Mojego Ducha, chciejcie Go przyjąć, aby Moja miłość była w was, zabieram Wasz niepokój i daję Wam Mój pokój, taki pokój, którego świat Wam dać nie może,
  • Wołajcie do Mnie, Ja usłyszę Wasze wołanie, Ja usłyszę Wasze głosy,
  • Nie wyście mnie wybrali, ja Was wybrałem, pragnę, abyście tam szli, gdzie Ja idę, powołałem Was i posyłam,
  • Nie lękajcie się, jestem z Wami, toruję Wam drogę, wszystko co czynicie, czyńcie na Moją chwałę i cześć,
  • Wyciągnijcie do Mnie swoje serce, bo Was chcę namaścić swoim Duchem, dotykam Was i błogosławię, jesteście Moimi dziećmi umiłowanymi,
  • Jest z Wami Moja Matka i Moi Aniołowie, zaufajcie Mi. Przychodźcie do Mnie i oddawajcie wszystko, co Was obciąża, wszystko co jest u Was słabe, oddajcie Mi, Ja Was uzdrowię.
  • Ja Wasz Pan i Bóg, pragnę Waszej pokory.