Spotkanie – 29.05.2017

–  Ja Jestem z Wami, Ja Jestem w Was, Ja Was kocham, Ja Was wypełniam. We mnie jest światło nie ma we mnie ciemności, dzięki Mnie możecie wzrastać, być pięknymi, jak kwiaty na łące, możecie być radośni.

– Ja jestem Słowem życia. Kiedy chłoniecie to Słowo, ono Was wypełnia, ono daje Wam moc. Napełniajcie się Słowem, przyjmujcie je, kiedy Słowo jest zasiane, ono przyniesie plon obfity. Przyjmujcie Mnie codziennie, nie tylko wołajcie, ale chłońcie Mnie. Dajcie Mi czas, abym w Was pracował. Siądźcie przy mnie i słuchajcie mnie, ja do Was będę mówił, słuchajcie mnie. Pragnę czasu sam na sam z Wami.

– Jestem Bogiem żywym, nie ma we mnie śmierci.

– Nawadniam Was. Jestem dla Was rosą, Jestem rosą dla Izraela. Ja Jestem tym, który Was podlewa, Moje kwiaty. Użyźniam Was, abyście dali owoc obfity i aby owoc ten był trwały.

– Nie bójcie się odzywać, Ja mówię do każdego z Was.