Spotkanie – 13.02.2017

– Zaufajcie Mi, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem,

– Ja jestem Pan Twój, prócz mnie nie ma nikogo,

– Otwórzcie się i dajcie się prowadzić, jeszcze jest wiele serc zamkniętych, otwierajcie się, bo chcę wlać zdroje łask,

– Wołaj do mnie jak dziecko do ojca, który kocha swoje dzieci. Otwieram dla Was Moje serce, Moje serce jest sercem ojca.

  Nigdy Was nie porzucę, nigdy Was nie zostawię, jestem dla Was ojcem i matką, trzymajcie się Marii, Ona Was poprowadzi do mnie,

– Wlewam w Was zdroje łask, wylewam zdroje łask na Wasze dusze, ciała, jestem Waszym lekarzem,

– Trwajcie we Mnie, a Ja w Was trwać będę, jesteście Moim ludem, jesteście ludem kapłańskim, proroczym,

– Słuchajcie Mych słów uważnie, co dziś powiem, jest ważne. Słuchaj Izraelu, jestem Bogiem Żywym, jestem Bogiem jedynym, Bogiem, który czyni rzeczy nowe, wielkie, otwórzcie się,

– Namaszczam Was swoim Duchem, słuchaj mnie ludu proroczy i prorokuj, głoś moją ewangelię,

– Jesteś tu dlatego, bo Cię wybrałem. Pragnę, abyście świadczyli o Mojej miłości, wzywajcie Mojego imienia, wzywajcie, bo ono ma moc,

– Nie zatrzymujcie się, idźcie i głoście Ewangelię. Tam gdzie Ja jestem, jest światło.