Spotkanie – 23.01.2017

– To Ja Was stworzyłem, abyście mnie uwielbiali. To Ja Was tu zaprosiłem, abyście szli i dawali świadectwo

– Ja pragnę Waszego szczęścia, Waszego dobra, bardziej niż Wy sami. Pragnę Was mieć blisko, pragnę, byście żyli w mojej chwale, tak, Ja jestem Waszym światłem, Jestem drogą, prawdą i życiem;

– Ja Was wskrzesiłem, abyście życie mieli, kto idzie za Mną, ten nie zginie;

– Nie lękajcie się, idźcie, Ja jestem z Wami, macie ochronę wielu Aniołów, włos Wam z głowy nie spadnie, nie lękajcie się, Ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili;

– Tam gdzie Ja jestem jesteście i Wy, i tego pragnę

– Dotykam Was, bo jesteście Moje ukochane dzieci, stworzyłem Was na swoje podobieństwo;

– Radujcie się, pomimo ciężaru, radujcie się, Ja jestem blisko. Rozradujcie życie innych, którzy są wokół Was, radujcie się, nie poddawajcie, przyjdą burze, ale Ja Was wyswobodzę;

– Zaczerpnijcie z Mojego źródła łask wody żywej, baczcie, abyście nigdy nie zwątpili;

– Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.