Spotkanie – 12.12.2016

-Trwajcie we mnie, nie lękajcie się Moje Owieczki, nie lękajcie się, tulcie się do Mojego oblicza.

-Trwajcie we Mnie, a Ja trwam w Was, otwierajcie serca Wasze, oddajcie Mi Wasze pragnienia, Waszą wolę, nie zrażajcie się Waszymi upadkami, ważna jest Wasza wola.

-Nie bójcie się, włos Wam z głowy nie spadnie, nie bójcie się, bo otaczam Was Moimi aniołami, jesteście pod Moja opieką, strzegę Was, jak źrenicy oka, nie bójcie się ośmieszenia, mówcie o Mnie, Ja jestem z Wami;

-W słabościach miłość moja się doskonali, jest siła;

-Ten, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja się przyznam przed Moim Ojcem, który jest w Niebie, nie lękajcie się, któż przeciwko Wam, gdy Ja jestem z Wami.

-Trwajcie, abyście byli solą tej ziemi, proście o wiarę, o pomnażanie wiary, wołajcie codziennie o przymnożenie wiary, abyście mogli wytrwać.