Modlitwa przed Mszą Świętą

Pieśń : Niech Twój Święty Duch  w tle do modlitwy o Ducha Św., zachęcenie do modlitwy równoczesnej wiernych – Edyta

Pieśń : Niech Twój święty Duch

Edyta – modlitwa uwielbienia Boga Ojca w darze Ducha Świętego

Pieśń: Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony

Janusz- uwielbienie Ojca w jego dziele stworzenia i opatrzności nad swym stworzeniem

Pieśń: Wywyższony

Janusz- uwielbienie Ojca w jego dziele stworzenia i opatrzności nad swym stworzeniem

Pieśń : Jezus najwyższej godzien chwały

Asia: uwielbienie Jezusa jako naszego Pana i króla, zbawcę, jako tego który ma moc uzdrowienia i uwolnienia

Pieśń:  Jezus najwyższej godzien chwały

Asia: uwielbienie Jezusa jako naszego Pana i króla, zbawcę, jako tego który ma moc uzdrowienia i uwolnienia

Pieśń: W Tobie jest światło

Łukasz: uwielbienie Jezusa jako drogi którą mamy kroczyć i jako światła

Pieśń:  W Tobie jest światło

Łukasz: uwielbienie Jezusa jako drogi którą mamy kroczyć i jako światła

Pieśń: Jesteś Królem

Renia Ż.- uwielbienie Boga jako tego który ma doskonały plan dla mojego życia

Pieśń: Jesteś Królem

Renia Ż.- uwielbienie Boga jako tego który ma doskonały plan dla mojego życia

Pieśń : Raduje się dusza ma

 

/przygotowała Edyta/