Spotkanie – 10.10.2016

– Wypełniam Twoją pustkę;

– Stoję tu między Wami i kołaczę do serc Waszych;

– To Ja Was tu zaprosiłem, abyście szli i czynili dobro tym, którzy tego potrzebują;

– Nie lękajcie się, Ja Was prowadzę;

– Miłość Moja jest w Was, dzieci Moje kocham Was i przytulam do Mojego serca;

– Tylko Ja mogę napełnić Wasze serca dobrocią, miłością i pokojem;

– Jestem z Wami, aż do skończenia świata;

– Tam gdzie Ja Jestem, jesteście i Wy, bo tego pragnie Moje serce;

– Idźcie i czyńcie dobrze;

– Zostaliście wybrani po to, abyście czynili innym dobrze;

– Nikim nie gardźcie, a za najsłabszych módlcie się, módlcie się za grzeszników;

– Przychodzę do największej nędzy, od nikogo się nie odwracam, nic Mnie nie zraża, Ja nie gardzę nikim;

– Każda dusza jest bezcenna, każda utrata duszy napełnia Mnie śmiertelnym bólem;

– Żaden Wasz grzech Mnie nie zniechęca, nie zraża, obyście tylko chcieli powstać;

– We Mnie znajdziecie ukojenie dla serc Waszych, boleści i smutków;

– Ja Was wybrałem, abyście dawali świadectwo o mojej miłości.