Spotkanie – 05.09.2016

Ja jestem z Wami, po to się narodziłem, aby być z Wami;

Duch Mój spływa na Was jak potok, jak rzeka;

Tak Was kocham, wlewam w Wasze serca radość;

Tchnienie Moje Was wypełnia;

Nie lękajcie się;

Kapłanie nie lękaj się, będę Cię umacniał;

Wyciągnij do mnie swoją rękę, a Ja Cię uzdrowię;

W ciemności wyciągnijcie do Mnie rękę, nie lękajcie się;

Ja Cię pokrzepiam, Ja cię prowadzę;

Ja jestem blisko, jestem bliżej, niż Twoja matka, która Cię urodziła;

Do końca synu, córko Cię umiłowałem;

Głos Pana zastępów – prostujcie drogę Panu;

Czyńcie prostą drogę swoimi stopami, aby kto ślepy nie zbłądził, aby kto chromy nie zbłądził, aby każde kolano zgięło się przede Mną;

Jestem Alfa, Omega, Początkiem i Końcem, nie lękajcie się;

Nieście Moje Słowo, a Ja dam wzrost, ufaj Memu miłosierdziu, zatoń w Moim miłosierdziu;

Chcę abyście byli solą tej ziemi i światłością świata, bo jeżeli sól straci swój smak, to czym ja przyprawić;

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, bo owoc musi obumrzeć, aby przynieść plon stokrotny;

Pragnę, aby stary człowiek w Was obumarł, dlatego pragnę Waszego wzrostu;

Dajcie się ulepić na nowo, jak glina w rękach garncarza;

Oddajcie Mi się bez zastrzeżeń, pozwólcie przemieniać Wasze serca, pozwólcie Mi się dotykać Moją ożywczą mocą;

To Ja Was wybrałem, nie Wyście Mnie wybrali. To Ja Was wybrałem, abyście żyli w pełni;

Idźcie do bliźnich, którzy są daleko ode Mnie, dawajcie świadectwo, bądźcie mężni, Ja będę z Wami, nieście im Mnie, nieście Moje światło.