Spotkanie – 08.02.2016

Ja Jestem pośród Was, przychodzę Wam wskazać drogę;
Kocham Was dzieci Moje;
Trwajcie we Mnie każdego dnia, a Ja będę trwał w Was;
Nie Wy, ale Ja Was wybrałem, abyście mi służyli;
Morze miłości ślę do Was, abyście je rozdawali każdemu, kogo napotkacie;
Moje słowa są święte;
Nie lękajcie się, błogosławię Wam w tym, co czynicie,
Nie martwcie się o swoja przyszłość, Ja jestem z Wami;
Nie martwcie się, tam gdzie Ja Jestem jest światło, które oświeca Wam drogę;
Namaszczam Was Duchem Świętym;
Rozpromieniam Moje Oblicze nad Wami;
Ja Jestem światłem świata, rozpromieniam każda drogę, po której stąpacie i kroczycie;
Jesteście Moimi ukochanymi dziećmi;
Ja daję pokój, który przekracza wszelki umysł;
Daję Wam moc Ducha Świętego, aby Was prowadził;
Wprowadzam radość w Wasze serca;
Abyście byli pokornego serca, bo w pokorze jest zwycięstwo nad wszelkim grzechem;
Świętymi bądźcie, jak Ja Jestem święty;
Bądźcie pokorni, jest to miłe Memu Sercu.