Adoracja – 02.11.2015

Jestem wolny w swojej miłości, przychodzę z Moją Miłością, tak jak Ja chcę;
Jestem i pozostaję z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata;
Ogarniam Was swoją mocą, łaską i błogosławieństwem;
Wołajcie do Mnie ze wszystkimi Świętymi, wołajcie z duszami czyśćcowymi, wielbijcie Mnie razem z nimi.