Spotkanie – 19.10.2015

Pukam do Waszych serc, otwierajcie je całe dla mnie;
W miłości, w wierności pokładajcie nadzieję;
Jesteście tu po to, aby Mnie wielbić, spragniony jestem Waszego uwielbienia;
Wywyższajcie Mnie i śpiewajcie Mi hosanna;
Wasze uwielbienie wznosi się do Mnie jak dym kadzielny;
Rozpromieńcie się Moim światłem;
Zaufajcie Mi;
Ja Jestem Waszym Królem;
Dźwigam Was na Moich barkach;
Wpatrujcie się we Mnie, jak Ja wpatruję się w Was;
Moje oczy śmieją się do Was, Jesteście radością Mojego życia;
Jestem tu po to, aby Was błogosławić;
Raduje się serce Moje Waszą obecnością;
Jesteście piękni Moją miłością, Moja miłość mieszka w Was;
Jestem tu pośród Was;
Wybrałem Was, abyście dawali świadectwo innym;
Nie lękajcie się;
Ja ciągle Was podnoszę, Ja ciągle Was podtrzymuję jako Wasz Ojciec;
Mimo Waszych słabości, Jesteście Moje ukochane dzieci;
Ja Was pragnę przytulić do Mojej piersi;
Płonie Moje Serce, Moje Miłosierdzie dla Was płonie wiecznie;
Mów o Moim Miłosierdziu, cieszy Mnie Twoje słowo, gdy mówisz o Moim Miłosierdziu;
Daję Wam Moją Matkę Maryję, Matkę Miłosierdzia, która jest drogą do Mnie;
Zatapiajcie się w Moim Miłosierdziu, Ono nie ma początku ani końca, jest potężne w mocy swej;
Pragnę, by Moje Miłosierdzie było rozdawane, ufajcie mi, nieście je do Moich Owieczek;
Chcę w Was rozpalić żar potężny i mocny, który będzie Miłosierdzie rozdawał z mocą i siłą.