Spotkanie – 28.09.2015

Ogarniam Was Swoją miłością i przenikam promieniami Mojego miłosiernego Serca;
Dotykam Wasze serca i wypełniam wielka miłością;
Błogosławię Was Swoim Ojcowskim Błogosławieństwem;
Ogrzewam Was Swoją miłością;
Moje Serce raduje się Waszą obecnością;
Wasza obecność rozgrzewa Moje Serce;
Jesteście cenni w Moich oczach;
Służba Wasza jest miła Memu Sercu, Pragnę abyście szli i głosili Ewangelię;
Dam Wam siłę i moc Swego Ducha, abyście szli i posługiwali;
Bądźcie Moimi świadkami, tam gdzie Was posyłam;
Otwieram Wasze serca wzmacniam je i pragnę, żeby Wasze serca się radowały, Wzmacniam Was i pokrzepiam;
Jeżeli macie jakieś smutki, problemy nie zatrzymujcie ich dla siebie, oddajcie mi je Ja się tym zajmę;
Pragnę, aby Wasze serca były radosne;
Kocham Was Moje dzieci;
Pragnę, abyście przychodzili do Mojego Tronu i oddawali Mi cześć;
Błogosławię Was Moje dzieci Błogosławieństwem Ojcowskim.