Spotkanie – 15.06.2015

To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem;
Codziennie na Was patrzę ale mnie nie poznajecie;
Rozpraszam wszelki mrok;
Dotykam Was i błogosławię;
Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem;
Jesteście tu po to, abyście mi służyli;
Nie lękajcie się i głoście Ewangelię;
Wzmacniam Waszą wiarę, aby Wasza posługa była miła memu Bogu;
Gdzie dwóch lub trzech w imię moje, tam ja jestem, pamiętajcie;
Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, w Was mam upodobanie;
Głoście moje Królestwo;
Zawsze możecie na mnie liczyć;
Przychodzę, żeby Was umacniać;
Przechadzam się pośród Was;
Radujcie się, bo Boża miłość wylewa się na Was;
Daję wam Ducha Świętego, aby Was umocnić w tym, co czynicie;
Ufajcie mi, a ja Was nigdy nie zawiodę;
Proście, a będzie Wam dane;
Tam gdzie jest lęk, jest słaba wiara, ale ja Wam dam Ducha Świętego, aby Was wzmacniał i oświecał;
Przychodźcie do mnie, ja Was zawsze pokrzepię;
Ja, Wasz Pan, do Was mówię, abyście uwierzyli, że jestem pośród Was.