Spotkanie – 08.06.2015

Przechadzam się pośród Was;
Ja was wybrałem;
Módlcie się, nie ustawajcie;
Uśmiecham się do Was;
Radujcie się bo jestem ukochanym Ojcem, utulam Was;
Jesteście moje dziadki umiłowane;
Błogosławię Was i Wasze rodziny;
Otaczam Wasze rodziny moją miłością;
Pragnę, abyście tam byli, gdzie ja jestem, abyście mi służyli, abyście słyszeli mój głos, rozpoznawali znaki;
Zanurzam Was w moim sercu;
Króluję nad Wami;
Jestem pośród Was, prowadzę Was;
Daję Wam moją Matkę, aby Was otaczała miłością, prowadziła do mnie;
Tam, gdzie ja jestem, panuje dobroć i miłość;
Serce me raduje się Waszym śpiewem;
Pragnę Was rozweselić, radujcie się we mnie;
Cieszę się Wami;
Spotkania Wasze są miłe mojemu sercu;
Przechadzam się pośród Was, dotykam was i błogosławię;
Ja Wasz Pan mówię to, coście słyszeli;
Daję Wam mego Ducha, aby pomógł Wam wypełniać moją wolę;
Nie lękajcie się, bo Wasze serca wypełnione są moją miłością;
Moje serce jest otwarte dla każdego z Was, zanurzajcie się w moim sercu;
Moja dobroć spływa na każdego z Was, ja Wasz Pan mówię to, abyście uwierzyli.