Spotkanie – 16.03.2015

Mt 10:1-10
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.”

Ja jestem tym któregoście wybrali, Jestem z was dumny;

Modlitwa i uwielbienie wasze są miłe Memu sercu;

Przychodzę do was, żeby was umacniać;

Oczyszczam jeszcze wasze serca i Pokrzepiam je;

Wytyczam wam drogę, którą macie iść;

Bądźcie zanurzeni we Mnie abyście usłyszeli Mój głos;

Zanurzam wasze serca w Moim Sercu aby biły jednym rytmem;

To co czynicie jest balsamem dla Mojego Serca;

Dzieci Moje jak Ja was kocham;

Całe Niebo raduje się wami;

Jestem słońcem, które opromienia wasze życie;

Przychodźcie do Mnie jak dzieci, które potrzebują ojca;

Tam, gdzie Ja Jestem,  jesteście i wy bo jesteście Moimi uczniami;

Wybrałem was po to abyście Mnie mieli nie tylko dla siebie ale i dla wszystkich;

Nie lękajcie się, Ja was poprowadzę, nie zostaniecie sami;

Dam wam Ducha Świętego, który namaści was charyzmatem;

Módlcie się o największy charyzmat, charyzmat miłości;

Jestem Bogiem radosnym, dlatego raduj się we Mnie;