Adoracja 09.02.2014

Jestem zawsze z Wami.

Przychodzę, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

Kocham Was i błogosławię.

Tak bardzo Was umiłowałem, że życie oddałem za Was na krzyżu.

Jestem Waszym zwycięstwiem i zmartwychwstaniem.

Jestem z Wami w radości i chorobie, w smutku i zdrowiu.

To ja daję Wam piękno.

Jestem pośród Was, dotykam i błogosławię.

Kochane dzieci, patrzę na Was i błogosławię.

Napełniam Was moją radością i pokojem.

Jestem Waszym odpocznieniem.

Oddałem życie dla Waszego zbawienia.

Idźcie i realizujcie moją wolę.

Oto Was posyłam jak owce między wilki.

Ufajcie mi, jam zwyciężył świat.