Spotkanie – 28.10.2013

Pragnę Was karmić moim Ciałem.

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja Was pokrzepię.

Umiłowałem Was, mimo Waszych słabości.

Błogosławię Was za wszystko, co robicie. Bo robicie to na moją chwałę. Wasze działania są moimi działaniami.

To ja daję Wam swoją moc.

Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. 1 Kor 10,13

Obraz kielicha z Najświętszą Krwią i Najświętszym Ciałem Pana Jezusa.

To moje serce bije dla Was z miłością.