Adoracja – 04.11.2013

Zanurzam Was w moim sercu.

Przychodzę do Was, aby Was wzmocnić.

Wylewam na Was mojego Ducha.

Pragnę, abyście mi służyli, pragnę Waszej miłości.

Jesteście moimi dziećmi, w których mam umiłowanie.

Ogarniam Was ojcowską miłościa.

Nie lękajcie się, poprowadzę Was w Waszej służbie.

Służcie mi z radością, a ja Was będę błogosławił.

Dzieci moje, przychodzę do Waszych serc i napełniam je miłością.

Troszczę się o Was.

Prostuję Wasze drogi.

Dotykam każdego z Was i błogosławię.

Błogosławię Wasze rodziny.

Miła mojemu sercu jest Wasza modlitwa i Wasze uwielbienie.