Ustalenia po piątkowym spotkaniu

Na piątkowym spotkaniu (27 września) pt. „Co dalej” ustaliliśmy:

1. Najbliższe poniedziałkowe spotkanie odbędzie się w kościele. W czasie naszej adoracji Najświętszego Sakrementu będziemy szczególnie słuchać Pana pod kątem najbliższej adoracji w II niedzielę miesiąca. Kto prowadzi? Jaki temat nauczania? Kto przygotuje nauczanie? Później te nasze adoracje będą się odbywały w poniedziałek tydzień po adoracji w II niedzielę miesiąca.

2. Adoracje w II niedziele miesiąca:

 • rozpoczynamy sprawnie nauczaniem albo śpiewem tak, by nie było „dziury” i ciszy po Mszy.
 • na początku mówimy, jak będzie wyglądało całe spotkanie
 • naucznie krótkie (maksymalnie 10 min.). Dzielimy się przygotowaniem nauczań.
 • nauczanie może poparte świadectwem?
 • dać możliwość powiedzenia świadectwa, albo napisania. Może napisać nasze świadectwa?
 • adoracja powinna nawiązywać do nauczania
 • modlitwy nie za długie, nie skaczemy z tematu na temat, nie wracamy w czasie modlitwy wiele razy do Ducha Świętego.
 • modlitwa nie tylko skupiająca się na tym, z czym przyszliśmy, ale nastawiona bardziej na innych, „uniwersalna”, „kerygmatyczna” (głosząca miłość Boga, naszą słabość, Jezusa i Jego zbawienie)
 •  
 • adorację kończymy za 5 min osiemnata, później błogosławieństwo i modlitwa wstawiennicza.
 • przed modltiwą wstawienniczą powiedzieć, by nie robić kolejek, ale podchodzić do wolnej grupy
 • Michał będzie się modlił w tyle kościoła i „kierował ruchem” przy modlitwie wstawienniczej

3. Konieczne regularne spotkania wstawienników.

4. Konieczna formacja dla nowych osób we wspólnocie.

5. Opinie co do formacji wg. łódzkich materiałów „Śladami Ojca” są bardzo podzielone, ale, dopóki nie znajdziemy lepszych materiałów, albo nie zgłoszą się chętni do przygotowania nauczań dla wspólnoty, kontynuujemy tą formację.

6. Chyba rezygnujemy z seminarium w Wielkim Poście (ale nie jesteśmy w tym wzglęcie jednomyślni)

7. Konkretnie przykładamy się do nauczań przed Mszami z modlitwą o uzdrowienie. Msze te co kwartał. Najbliższa Msza z modlitwą o uzdrowienie 26 października o godzinie 18:00.

8. W czerwcu wybory lidera.