Co dalej?

W najbliższy piątek 27 września zapraszam na dodatkowe spotkanie pt. „Co dalej”. Rozpocznie się ono o godzinie 19:00 na farze.

Na spotkaniu pomodlimy się i spróbujemy ustalić kierunki, w których powinna podążać nasza wspólnota w tym roku. Ze swojej strony chciałbym porozmawiać między innymi o:

  • formie naszych adoracji w drugie niedziele miesiąca
  • formacji we wspólnocie
  • formacji wstawienników
  • seminarium
  • mszach z modlitwą o uzdrowienie
  • wyborze lidera 🙂

Oczywiście każdy z nasz może zaproponować również swoje tematy, które chciałby poruszyć.