Spotkanie – 06.05.2013

Jestem z Wami, błogosławię Was.

Weźmijcie Ducha mego.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

Nie lękajcie się, jestem z Wami.

Błogosławię Was, z Waszą posługę.

Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, to mówi Wasz Pan.

Ja jestem Waszym Ojcem, a Wy moimi dziećmi.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.