Spotkanie – 11.03.2013

Moc w Twej słabości się doskonali.

Jestem z Wami!

Bądzcie ze mną, trawajcie we mnie, nie ustawajcie.

Raduję się bardzo Waszą obecnością. Ja zawsze jestem z Wami.

Ja jestem i drogą, i prawdą, i życiem.

Rozlewam swe błogosławieństwo na Wasze rodziny.

Moje serce jest otwarte na każdego z Was.

Ja jestem Bogiem z Wami.

Przytulcie się do mnie, aby czerpać ze źródeł Bożych łask.

Ja jestem Waszym uzdrowieniem, jestem Waszym uwolnieniem.

Jesteście wszyscy w moim sercu.

Moim miłosierdziem Was ogarniam.

Trwajcie we mnie, a ja w Was trwać będę.

Kochajcie i wierzcie, bo moje plany są pełne dobroci i miłosierdzia względem Was.