Spotkanie – 04.03.2013

Jestem przy każdym Twoim upadku. To na mnie się wspierasz, kiedy się podnosisz.

Ja jestem Bogiem zwycięskim.

Modlitwa Wasza jest miła mojemu sercu.