Msza z modlitwą o uzdrowienie

Módlmy się w intencji Mszy z modlitwą o uzdrowienie! Miałem wczoraj sen, który uzmysłowił mi, że chyba na żadnym spotkaniu nie było mowy o modlitwie w intencji tej Eucharystii. A trzeba nam się modlić! Proszę nie tylko Diakonię Modlitwy Osłony, ale całą Wspólnotę!