Adoracja wspólnotowa – 05.11.2012

Oto Ja, Słowo Boże, jestem pośród was – mówi Pan.

Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Jesteście mili memu sercu, jesteście narzędziami mojego Królestwa.

Nie lękajcie się, wasza wiara jest silna, módlcie się o pokój na świecie.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.