Adoracja wspólnotowa – 08.10.2012

Jestem Panem świata, Jestem Potęgą, Siłą.

Jestem z Wami aż do skończenia świata. Nie lękajcie się.

Obraz miecze wbitego w ziemię i słowa: Ja sam jestem waszą tarczą, jestem warownią i twierdzą obronną.